Mar 22, 2011

Artist books från gbg i sthlm


Grafikeleverna från Göteborgs Konstskola har gjort artist books som alltså kommer ställas ut på Grafiska sällskapets galleri 29 mars. Det betyder några av Trycks medlemmar: Erik Melin, Staffan Björk och Sebastian Emanuelsson. Jag själv kommer också ha med en bok där. Så kom dit, ni stockholmare. Och alla andra också förstås.

No comments:

Post a Comment