Nov 27, 2010

Galleri: Evelina Rasmussen-Taengh

Utbildad vid Nyckelvikskolan samt vid Grafikskolan i Stockholm. Arbetar med flera olika grafiska tekniker, bland annat stenlithografi, fotopolymer och collografi. Är intresserad av strukturer där just collografi är en mycket tacksam tryckteknik för att få fram intressanta ytor och nivåer i bilder. Inspireras av möten mellan linjer, upprepningar och kontraster.
Kontakt:
evelina.rasmussentaengh@gmail.com
Hemsida: www.evelinarasmussentaengh.com

"Årstabron" fotopolymer (21x17 cm) 2009. Upplaga: 5.

"Sloths" collografi (20x22 cm) 2010. Upplaga: 10.

"Platypus" collografi (17x19 cm) 2010. Upplaga: 10.

"Krock eller kyss" torrnål (15x19 cm) 2009. Upplaga: 5.

"Utan titel" collografi (21x21 cm) 2009. Upplaga: 20.

"Utan titel" collografi (23x33 cm) 2010. Upplaga: 10.

"Utan titel" stenlitografi (15x30 cm) 2010. Upplaga: 10.

No comments:

Post a Comment